Art of Hosting

and Harvesting Conversations That Matter

אמנות האירוח בפעולה

בכל רחבי העולם ישנה קהילה גדלה של אנשים מכל תחומי החיים אשר לומדים, מתנסים ומתבוננים על ‘אמנות אירוח’ בניהול שיחות משמעותיות. קהילת עבודה זו מחוברת בפרויקטים מרתקים ברחבי העולם כולו.

‘אמנות האירוח’ משמשת לכל שכבות החברה, הקהילה, העסקים, המגזר השלישי, הממשל המקומי, האזורי והארצי, במשפחות וגם בתהליכים מורכבים עם בעלי עניין רבים.

תהליך של ‘אמנות האירוח’ משמש בסיס לעבודה חדשנית בתחומי הבריאות, החינוך, עם נוער, במערכת המשפט ובזירות רבות נוספות. זה מאפשר לאלו החשים קרואים להעמיק ולתרום בסוגיות גדולות גם כמסגרת וגם כגישה המעריכה את כישוריהם ויכולתם ומציעה את חדשנותם לאחרים. החוויה המרכזית היא שכל משתתף מקבל מקום, משמעות, הקשבה עמוקה ושכל משתתף הוא חלק מהותי ליצירת השלם של הקבוצה.

חינוך

בכל רחבי העולם, חינוך נחשב בו בזמן, כבסיס לחברה האזרחית וגם לאתגר בהתהוות  מתמדת. יותר מדי ילדים נכשלים, מורים מתמודדים עם כיתות מלאות, הורים רבים תוהים מה ילדיהם לומדים שיסייע להם לנווט ולהסתגל בעולם בו המורכבות הולכת וגדלה.

מתרגלי ‘אמנות האירוח’ לוקחים את הפרקטיקה לכיתות הלימוד ומציגים תוצאות מרשימות. משתמשים במעגל כדי לסייע לילדים להתכונן ליום הלימודים, ‘קפה עולם’ כאפשרות לקבוצות תלמידים לשתף במה הם כבר יודעים ולזהות מה עוד עליהם ללמוד, מרחב פתוח כאפשרות לשתף בידע ולחקור תחומים חדשים ביחד הם רק חלק מהשיטות בהם התנסות משתתפת מסייעת לתלמידים לקחת אחריות על תהליך הלמידה שלהם ולרכוש מיומנויות בעבודת צוות. הגישה הזו מכירה בכך שעל תלמידים להיות למדנים אקטיביים ומעודדת את המורים לארח את הלמידה שלהם , בשונה מלהיות האחראיים הבלעדיים על התוכן. התוצאה הינה שדה למידה בו כולם מגויסים ומחויבים.

בריאות

אמנות האירוח סוללת את דרכה גם בעבודה במערכות בריאות. עשור של חקירה אל עבר שירותי בריאות נגישים בקולמבוס, אוהיו, ארה”ב נבנו בהתנסות של אמנות האירוח. החל מראש ההסתדרות הרפואית, שמצא עמיתים ושותפים בקרב מנהיגים בקהילה, Our Optimal Health זו יוזמה החובקת מתמחים ברפואה, חולים, ארגוני בריאות ואת הציבור הרחב.

זו פעולת חקירה מתמשכת שמטרתה הנגשה וחיזוק של שירותי בריאות ברחבי הקהילה ומודל שבו התנסות השתתפותית יוצרות שינוי בדרך בה מתמודדים עם נושאים קהילתיים מורכבים ומאתגרים. יוזמות וחקירות רבות נוספות נולדו כתוצאה מפעילות זו. הארגון הרפואי עצמו הינו הוכחה לכך שהתנסות השתתפותית יכולה להתקיים במקביל לשגרות ארגוניות באופן שיביא לתוצאות משמעותיות.

נוער

רבים מאתנו אומרים “ הצעירים הם העתיד!” אבל איך אנחנו מזמינים את רוח הנעורים אם הם מנותקים, משועממים ומאוכזבים ממה שהחיים מציעים? קהילת אמנות האירוח מציעה התנסות השתתפותית ליצירת מרחבים ומקומות לצעירים בהם יוכלו להתנסות ולפתח כישורים של שיתופי פעולה ולעסוק בנושאים החשובים להם.

במקומות כמו נובה סקוטיה ואונטריו בקנדה, מתרגלים השתמשו במוטו “אם זה עלינו, אל תעשו את זה בלעדינו” כדי להזמין נוער וצעירים לשיחות בקהילה, ללמד וללמוד יחד עמם כלים השתתפותיים המובילים לתוצאות חדשות מרשימות. הסגנון הגמיש והמשתף של ‘אמנות האירוח’ מתאים גם לדורות הצעירים וגם לאינטגרציה של העבודה.