Art of Hosting

and Harvesting Conversations That Matter

מגזר ציבורי

כפי שבארגונים מדברים על לעבוד בצורה שונה, במערכות רבות במגזר הציבורי מחפשים אחר דרכים חדשניות להתמודד עם בעיות בלתי פתירות. סוגיות חברתיות ואתגרים כלכליים דורשים מאתנו למצוא דרכי עבודה חדשות, המעודדות ותומכות במגוון רחב של דעות ושל פתרונות הנוגעים לבעיה.

איך נוכל לעזור לאנשים בעלי דעות שונות באופן מהותי לעבוד יחד? איך יוצרים שיטות עבודה בתוך המגזר הציבורי, שיהפכו אותו לגמיש ומסתגל יותר ובעל יכולת לעמוד באתגרים הגוברים העומדים בפניו?

התנסות באמנות האירוח מאפשרת לאזרחים ולאנשי המגזר הציבורי להיות מעורבים ולשתף פעולה. שיטות אלו נמצאות בשימוש בנציבות האיחוד האירופי, בארגונים לא ממשלתיים, בבתי חולים, בתי ספר ובעוד מגוון מקומות המבקשים לשרת טוב יותר את האנשים וצרכיהם. הנה מסמך הסוקר בקצרה אימוץ של המודלים החדשים בנציבות האירופית.