Art of Hosting

and Harvesting Conversations That Matter

עסקים

משאבים רבים עומדים לרשותם של ארגונים והתחושה היא שהם אינם מנוצלים: הניסיון העשיר של העובדים מחוץ לתיאור התפקיד שלהם, הסינרגיה של האנשים כשהם מתחילים לעבוד יחד, עם מחויבות ותשוקה, החדשנות שמגיחה כאשר אנשים מגוונים עם כישורים ונקודות מבט נפגשות יחד. ארגונים רבים מדברים על דרכי עבודה אחרות, אבל איך עושים את זה?

‘אמנות האירוח’ – או בשמה הנוסף, ‘אמנות המנהיגות ההשתתפותית’ – בהקשר העסקי – מציעה דרך לשחרר את האנרגיה הבלתי מנוצלת בארגון כדי ליצור טרנספורמציה בתוך כל המערכת. מותאמים הן ליישומים אסטרטגיים והן ליישומים מעשיים ההתנסות ב’אמנות האירוח’ בונה את היכולת לעבוד בתוך המערכת ובעשייה חוצת ארגון. עבודה זו מציעה דרכים נגישות למשאבים עשירים הנמצאים מתחת לפני השטח בחיי הארגון.

בשיטות ובדרך של ‘אמנות האירוח’ ניתן להשתמש גם ליישום, להשלמה ולחידוד פעולות ופעילויות ארגוניות מסורתיות.

במקום לשבת בחושך ולהקשיב לשיחות, יותר מחמישים מדענים הגיעו ועשו סיעור מוחין, דיברו, חשבו והתווכחו על השאלות המשמעותיות ביותר שנוכחות מתחת לפני השטח בעולם המדעי היום. רוצים לראות עוד?