Art of Hosting

and Harvesting Conversations That Matter

שותפויות עם בעלי עניין

‘אמנות האירוח’ היא דרך רבת עוצמה לעבודה על שיתופי פעולה בסוגיות שונות בהם מעורבים בעלי עניין רבים. בבעיות ואתגרים מסוג זה אין פתרונות מהירים, במקום זאת, הם דורשים מאתנו לעבוד עם מורכבויות ועם השינויים המהירים במציאות. בנוסף, יש צורך לוודא שדעות מגוונות נשמעות, אנשים מרגישים שהם יכולים לתרום ושיש מקום להצטרך ולצאת מהשיחה כשותפים משמעותיים.

‘אמנות אירוח’ נמצאת בשימוש כבסיס לעבודה חדשנית במערכות בריאות, בחינוך, במערכת המשפט, עם צעירים ועוד. זה מאפשר לאלו הנקראים להתמודד עם בעיות גדולות ומורכבות מסגרת וגישה המכבדת את כישוריהם, בונה את היכולת שלהם להשפיע ומזמינה את האחרים להצטרף.

יצירת מערכת פיננסית צודקת

המעבדה הפיננסית, זהו פרויקט עם השאלה המנחה: איך אנחנו יכולים ליצור מערכת פיננסית שמקיימת הן את האנשים והן את כדור הארץ?  רוצים ללמוד עוד? כאן תוכל לקרוא ראיון עם אחד מהמייסדים.

מעבדת החדשנות הפיננסית בנתה קהילה מגוונת של למעלה מ 2,500 אנשים שמחויבים לשינוי השיטה, מגיעים אליה אנשים בעלי רעיונות לשיפור המערכת, ויחד הם חוקרים ומיישמים אותם.

טעימות מהעתיד – יצירת תרבות מזון ברת קיימא

קהילה הולכת וגדלה של מתרגלים העובדים לקראת עתיד שבו המזון הוא משאב בר קיימא – TastingthefutureProspectus