Art of Hosting

and Harvesting Conversations That Matter

מהי הכשרה ב’אמנות האירוח’?

‘אמנות האירוח’ וקציר שיחות בעלות משמעות הינו בדרך כלל התנסות אינטנסיבית בלמידה פעילה לאורך שלושה ימים. התנסות ותרגול מוצעים גם בצורות מצומצמות של יומיים או ארבעה. הכשרות רבות הינן מקומיות, אך לא כולן.

שלא כמו ברוב ההכשרות, משתתפים מוזמנים לקפוץ למים ולרכוש ניסיון באירוח השיטות השונות, בתמיכה וסיוע של צוות האירוח, הכולל דיילים מנוסים ב’אמנות אירוח’. במקביל, צוות האירוח יציע מבנים, שיטות עבודה ותמיכה למשתתפים כדי לחקור את הנושא של ההכשרה – שנבחר משום שנמצא מתאים לזמן ולמקום – כמו גם את העשייה המעמיקה הגלומה באירוח שיחות משמעותיות.

משום שאירוח שיחות משמעותיות ליצירת שינוי, היא ביסודה, עבודה מערכתית מורכבת, עלינו לראות בהכשרה הראשונה שלנו ב’אמנות האירוח’ כאבן דרך במסע למידה מתמשך – יש כל כך הרבה ללמוד מעבר למה שנוכל לרכוש בשלושה ימי התכנסות. לא נהפוך למומחים על ידי השתתפות בהכשרה אחת, אבל נהיה בדרך של העמקת והרחבת ההתנסות.

השתתפות בהכשרה של ‘אמנות האירוח’ הינה התחברות לקהילה נדיבה ופעילה של מתרגלים ברחבי העולם. תוכל למצוא אנשים, שגרים לידך, איתם ניתן להתחבר, להמשיך ללמוד ולתרגל ולהיות שותפים בנעשה בקהילה הבינלאומית.